• Inicio
 • //
 • //
 • VISITA A LA CIUTAT DE REUS

VISITA A LA CIUTAT DE REUS

VISITA A LA CIUTAT DE REUS:

RUTA MODERNISTA – CENTRE DE LECTURA – CÍRCOL DE REUS – ESGLÉSIA PRIORAL – CASA NAVÀS

DISSABTE 14 DE MAIG

Precio desde 109 €
Salida desde Barcelona
Fecha de salida 14 // 05 // 2022
Destino Reus

Imágenes

 • Itinerari
 • Preu
 • Condicions generals
 • Assegurança

Visita a la ciutat de Reus

 

Dissabte, 14 de maig de 2022

 

Amigues i amics benvolguts,

Ens posem en contacte amb vosaltres per tal que conegueu el programa que Rutes Arqueològiques pel Món Clàssic ha proposat dur a terme el proper dia 14 de maig, dissabte, a Reus, la capital del Baix Camp. Aquesta vegada tindrem l’oportunitat de fer una ruta pels edificis modernistes de la ciutat i dedicar la nostra atenció a la Casa Navàs, recentment restaurada. També visitarem detingudament l’església prioral de Sant Pere d’estil gòtic tardà, les dependències i el fons artístic i bibliogràfic del Centre de Lectura. Es visitarà el Círcol de Reus on tindrà lloc el dinar. Ens assessorarà i ens acompanyarà la senyora M. Carme Just, membre de la Junta Directiva del Centre de Lectura i formadora de guies per a la visita de la Prioral i d’altres llocs de Reus rellevants des del punt de vista artístic i cultural.

 

Programa previst

14 de maig de 2022   Barcelona-Reus

Sortida a dos quarts de vuit (7’30 hores) del matí des del carrer Provença 273 (entre Pau Claris i Passeig de Gràcia), autocar de l’edifici de la Pedrera, l’actual parada oficial d’autocars.

Breu parada per  a esmorzar en una àrea de servei, a càrrec de cadascú.

Arribada a Reus al Parc de Sant Jordi, tocant a la Plaça de la Llibertat. Tot seguit s’anirà al carrer Llovera on podrem veure i comentar les façanes d’algunes cases modernistes i el Palau Bofarull. Ens aturarem a la plaça del Prim per veure l’estàtua d’aquest reusenc il·lustre i tindrem l’oportunitat d’observar les façanes de les cases Beringola, Suqué i del Círcol.

A continuació, seguirem la visita pel carrer de Monterols, on podrem observar diverses cases modernistes. A la plaça del Mercadal  també  veurem la façana de l’Ajuntament i la de la casa Navàs.

Campanar i exterior de la Capella del Santíssim de la prioral de Sant Pere

Tot seguit s’anirà al Centre de Lectura, fundat el 1859 i situat en un edifici noucentista que abans havia estat el casal dels marquesos de Tamarit. Gràcies al mecenatge d’Evarist Fàbregas i

Pàmies fou reformat per l’arquitecte Josep Simó Bofarull. En acabar la visita hi haurà la degustació d’un vermut.

 

DINAR al Círcol de la plaça del Prim, on podrem conèixer el fons artístic.

 

A la tarda es podrà fer una visita a l’interior i a l’exterior de la prioral de Sant Pere, on tindrem l’oportunitat de veure diverses obres d’art i el lloc on es conserva el cor del pintor Marià Fortuny a la capella del Santíssim construïda per encàrrec dels marquesos de Tamarit.

Tot seguit es visitarà l’interior de la casa Navàs, la joia del modernisme de Reus, restaurada recentment. S’hi conserven totes les estances, cuina, menjador, bany, habitacions, etc., tal com les va planificar i dissenyar Lluís Domènech i Montaner.

 

Acabada aquesta visita iniciarem el viatge de retorn cap a Barcelona.

 

IMPORTANT:

 

Us agrairem que us poseu en contacte amb nosaltres tan aviat com pugueu després de rebre aquest escrit, ja sigui per dir-nos que no hi podeu participar ja sigui, a l’inrevés, per manifestar que podem comptar amb vosaltres en aquest viatge. Cal que tinguem present que les entrades d’alguns llocs s’han d’encarregar amb anticipació.

Telèfon. 93 241 41 42 / Correu. info@polviatges.com.

Preu per persona :  109€

 

TERMINI PAGAMENT INSCRIPCIÓ: DIJOUS 5 de maig de 2022

CaixaBank “la Caixa” –  ES34 – 2100 3017 0822 0064 1565

 

El preu inclou:

 • Autocar climatitzat durant tot el recorregut.
 • Dinar.
 • Refrescos, aigua, vi i cafè o infusions del dinar inclòs.
 • Entrades i guiatges als llocs històrics de pagament que consten en la programació.
 • Guia local acompanyant durant tot el recorregut.
 • Guia acompanyant de Pol Viatges.
 • Assegurança de viatge.

 

El preu no inclou:

 • Qualsevol cosa no especificada.

 

Nota: Aquesta sortida no es farà sense un mínim de 15 persones. Si hom no utilitza l’autocar se li faré un descompte sobre el preu total.

Preu per persona :  109€

 

TERMINI PAGAMENT INSCRIPCIÓ: DIJOUS 5 de maig de 2022

 

CaixaBank “la Caixa” –  ES34 – 2100 3017 0822 0064 1565

CONDICIONS GENERALS DEL CONTRACTE DE VIATGES COMBINAT
a) Contractació del viatge combinat
1. Informació precontractual

1.Abans que el viatger quedi obligat per qualsevol contracte de viatge combinat o oferta corresponent, l’agència organitzadora o, si s’escau, l’agència detallista, lliuraran al viatger el formulari d’informació normalitzada pels contractes de viatge combinat, així com la resta de característiques i informació del viatge d’acord amb el que estableix la legislació vigent.

2.Les persones amb mobilitat reduïda que desitgin rebre informació precisa sobre la idoneïtat del viatge d’acord amb les seves necessitats especials, per tal de valorar la possibilitat i viabilitat de contractar el viatge d’acord amb les característiques del mateix, hauran de posar en coneixement de l’agència organitzadora o, si s’escau, de l’agència detallista, aquesta situació perquè se’ls pugui facilitar informació a tal efecte.

Segons el que estableix el Reglament CE 1107/2006, s’entén com a persona de mobilitat reduïda,            tota persona la mobilitat de la qual per participar al viatge es trobi reduïda per motius de                discapacitat física (sensorial o locomotriu, permanent o temporal), discapacitat o deficiència intel·lectual , o qualsevol altra causa de discapacitat, o per l’edat, i la situació requereixi una atenció adequada i l’adaptació a les seves necessitats particulars del servei posat a disposició de la resta de participants en el viatge.

3. La informació precontractual facilitada al viatger d’acord amb els apartats a), c), d), e) i g) de l’article 153.1 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, formarà part integrant del contracte de viatge combinat i no es modificarà llevat que l’agència de viatges i el viatger ho acordin expressament. L’agència organitzadora i, si s’escau, l’agència detallista, abans de celebrar-se el contracte de viatge combinat, han de comunicar al viatger de manera clara, comprensible i destacada, tots els canvis de la informació precontractual.

2. Informació sobre disposicions aplicables a passaports, visats i vacunes
1. L’agència té el deure d’informar sobre les formalitats sanitàries necessàries per al viatge i l’estada, així com sobre les condicions aplicables als viatgers en matèria de passaports i de visats, inclòs el temps aproximat per a l’obtenció dels visats, i respondrà de la correcció de la informació que faciliti.
2. El viatger haurà d’obtenir la documentació necessària per a realitzar el viatge, inclòs el passaport i els visats i la referida a les formalitats sanitàries. Tots els danys que puguin derivar-se de la falta d’aquesta documentació seran del seu compte, i en particular, les despeses produïdes per la interrupció del viatge i la seva eventual repatriació.
3. Si l’agència accepta l’encàrrec del viatger de tramitar els visats necessaris per a alguna de les destinacions previstes a l’itinerari, podrà exigir el cobrament del cost del visat així com de les despeses de gestió pels tràmits que hagi de realitzar davant la representació diplomàtica o consular corresponent.
En aquest cas, l’agència respondrà dels danys que li siguin imputables.

3. Sol·licitud de reserva
1. El viatger que desitja contractar un viatge combinat realitza una “sol·licitud de reserva”. Després d’aquesta sol·licitud, l’agència detallista o, si s’escau, l’agència organitzadora, es comprometen a realitzar les gestions oportunes per a obtenir la confirmació de la reserva.
2. Si el viatger sol·licita l’elaboració d’una proposta d’un viatge combinat a mida, l’agència podrà exigir l’abonament d’una quantitat per a la confecció del projecte. Si el viatger accepta l’oferta de viatge combinat elaborada per l’agència, la suma entregada s’imputarà al preu del viatge.
3. Si l’agència ha acceptat gestionar la reserva serà responsable dels errors tècnics que es produeixin en el sistema de reserva que li siguin atribuïbles i dels errors comesos durant el procés de reserva.
4. L’agència no serà responsable dels errors de la reserva atribuïbles al viatger o que siguin causats per circumstàncies inevitables i extraordinàries.

4. Confirmació de la reserva
La perfecció del contracte de viatge combinat es produeix amb la confirmació de la reserva. Des d’aquest instant el contracte de viatge combinat és d’obligat compliment per a ambdues parts.

5. Calendari de pagament

1.En el moment de la confirmació de la reserva el consumidor haurà d’abonar la quantitat de 109€ (cent-nou Euros) a compte del preu del viatge combinat abans del dijous 05 de maig de 2022, llevat que en el contracte de viatge combinat s’estableixi un import diferent.

2. Si el viatger no compleix amb el calendari de pagaments, l’agència podrà resoldre el contracte i aplicar les regles establertes per a la resolució del viatge pel viatger abans de la sortida prevista a la Clàusula 13.

b) Regles aplicables a les prestacions del viatge combinat
6. Prestacions
Les prestacions que integren el contracte de viatge combinat resulten de la informació proporcionada al consumidor a la informació precontractual i no es modificaran excepte si l’agència de viatges i el viatger ho acorden expressament segons el que preveu la clàusula 1.3.
Amb antelació a l’inici del viatge, l’agència de viatges proporcionarà al viatger els rebuts, vals i bitllets necessaris per a la prestació de serveis.

7. Allotjament
Llevat que una altra cosa s’indiqui a la informació precontractual o a les condicions particulars del contracte:
a) En relació amb aquells països en què hi ha classificació oficial d’establiments hotelers o de qualsevol altre tipus d’allotjament, el fulletó recull la classificació turística que s’atorga al corresponent país.
b) L’horari d’ocupació de les habitacions depèn de les normes establertes a cada país i allotjament.
c) Les habitacions o cabines triples o quàdruples són generalment habitacions dobles a les que s’afegeix un o dos llits, que acostumen ser un sofà-llit o un llit plegable, excepte a certs establiments a on enlloc de llits addicionals es fan servir dos llits més grans.

8. Transport
1. El viatger s’ha de presentar al lloc indicat per a la sortida amb l’antelació indicada per l’agència de viatges.
2. La pèrdua o dany que es produeixi en relació amb l’equipatge de mà o altres objectes que el viatger porti amb sí mateix seran del seu exclusiu compte i risc mentre es trobin sota la custòdia del viatger.

9. Altres serveis
1. Per regla general, el règim de pensió completa inclou esmorzar continental, dinar, sopar i allotjament. El règim de mitja pensió, llevat que s’indiqui d’una altra manera, inclou esmorzar continental, sopar i allotjament. Per regla general, aquests àpats no inclouen les begudes.
2. Les dietes especials (vegetarianes o de règims especials) només es garanteixen si així consten a les necessitats especials acceptades per l’organitzador al contracte de viatge combinat.
3. La presència de mascotes només serà acceptada si així consta a les necessitats especials acceptades per l’organitzador al contracte de viatge combinat.

c) Drets i obligacions de les parts abans de l’inici del viatge

10. Modificació del contracte
1. L’agència organitzadora només podrà modificar les clàusules del contracte abans de l’inici del viatge si el canvi és insignificant i la pròpia agència organitzadora o, si s’escau, l’agència detallista, informen al viatger d’aquest canvi en suport durador de manera clara, comprensible i destacada.
2. Si abans de l’inici del viatge l’agència organitzadora es veu obligada a realitzar canvis substancials d’alguna de les principals característiques dels serveis del viatge o no pot complir amb algun requisit especial del viatger prèviament acceptat, l’agència organitzadora o, si s’escau, l’agència detallista ho posarà en coneixement del viatger sense demora, de manera clara, comprensible i destacada, en suport durador i la comunicació haurà de contenir:
• Les modificacions substancials proposades i, si s’escau, la seva repercussió en el preu;
• Un termini raonable perquè el viatger informi de la seva decisió;
• La indicació que si el viatger no comunica la decisió al termini indicat s’entendrà que rebutja la modificació substancial i que, per tant, opta per resoldre el contracte sense cap penalització; i
• Si l’agència pot oferir-lo, el viatge combinat substitutiu ofert i el seu preu.
El viatger podrà optar entre acceptar la modificació proposada o resoldre el contracte sense penalització. Si el viatger opta per resoldre el contracte podrà acceptar un viatge combinat substitutiu que, si s’escau, li ofereixi l’agència organitzadora o l’agència detallista. Aquest viatge substitutiu haurà de ser, si és possible, de qualitat equivalent o superior.
Si la modificació del contracte o el viatge substitutiu donen lloc a un viatge de qualitat o cost inferior, el viatger tindrà dret a una reducció adequada del preu.
En el cas que el viatger opti per resoldre el contracte sense penalització o no accepti el viatge combinat substitutiu ofert, l’agència organitzadora o, si s’escau, l’agència detallista, reemborsaran tots els pagaments realitzats en concepte del viatge, en un termini no superior a catorze dies naturals a partir de la data de resolució del contracte. A aquests efectes, s’aplicarà el que disposen els apartats 2 al 6 de la clàusula 22.

11. Revisió del preu
1. Els preus només podran incrementar-se per part de l’agència fins als 20 dies naturals previs a la sortida. A més, aquest increment només es podrà dur a terme per ajustar l’import del preu del viatge a les variacions:
a) Dels tipus de canvi de divises aplicables al viatge organitzat.
b) Del preu dels transports de passatgers derivat del combustible o d’altres formes d’energia.
c) Del nivell dels impostos o taxes sobre els serveis de viatge inclosos al contracte, exigits per tercers que no estan directament involucrats en l’execució del viatge combinat, incloses les taxes, impostos i recàrrecs turístics, d’aterratge i d’embarcament o desembarcament en ports i aeroports.
2. Al contracte s’indicarà la data en què s’han calculat els conceptes exposats en l’apartat anterior perquè el viatger tingui coneixement de la referència per calcular les revisions de preu.
3. L’agència organitzadora o, si s’escau, l’agència detallista notificaran l’augment al viatger, de forma clara i comprensible, amb una justificació d’aquest increment i li proporcionaran el seu càlcul en suport durador com a molt tard 20 dies abans de l’inici del viatge.
4. Només en el cas que l’increment del preu suposi un augment superior al 8% del preu del viatge, el viatger podrà resoldre el contracte sense penalització. En aquest cas és aplicable el que disposa la Clàusula 10.
5. El viatger tindrà dret a una reducció del preu del viatge per variacions produïdes en els conceptes detallats en els apartats a), b) i c) de la Clàusula 11.1. En aquests casos, l’agència organitzadora i, si s’escau, l’agència detallista, d’aquesta reducció del preu deduiran les despeses administratives reals de reemborsament al viatger.

12. Cessió de la reserva
1. El viatger podrà cedir la seva reserva a una persona que reuneixi totes les condicions requerides en el fulletó, programa o oferta de viatge combinat i en el contracte, per a realitzar el viatge combinat.
2. La cessió s’ha de comunicar, en suport durador, a l’agència organitzadora o, si s’escau, a l’agència detallista, amb una antelació mínima de 7 dies naturals a la data d’inici del viatge, la qual únicament podrà repercutir al viatger els costos efectivament suportats a causa de la cessió.
3. En tot cas, el viatger i la persona a qui hagi cedit la reserva responen solidàriament davant l’agència del pagament de la resta del preu, així com de qualsevol comissió, recàrrec i altres costos addicionals que pogués haver causat la cessió.

13. Resolució del viatge pel viatger abans de la sortida del viatge
1. El viatger podrà resoldre el contracte en qualsevol moment previ a l’inici del viatge i en aquest cas, l’agència organitzadora o, si s’escau, l’agència detallista, podran exigir-li que pagui una penalització que sigui adequada i justificable, per aquest viatge són 850€ per persona des de la data de contractació fins el dia 3 de març 2022, a partir d’aquest moment les despeses de cancel·lació seran del 100% de l’import PVP.

Pel que en aquests casos, l’agència organitzadora o, si s’escau, l’agència detallista, reemborsarà qualsevol pagament que s’hagués realitzat pel viatge combinat, menys la penalització corresponent.
2. No obstant, si concorren circumstàncies inevitables i extraordinàries a la destinació o a les immediacions que afectin significativament a l’execució del viatge o al transport dels passatgers al lloc de la destinació, el viatger podrà resoldre el contracte abans del seu inici sense cap penalització i amb dret a reemborsament de tots els pagaments a compte del viatge que hagués efectuat.
3. Aquests reemborsaments o devolucions, es realitzaran al viatger, descomptant la penalització corresponent en el cas de l’apartat 1 anterior, en un termini no superior a 14 dies naturals després de la finalització del contracte de viatge combinat.

14. Cancel·lació de viatge per l’organitzador abans de la sortida del viatge
Si l’agència organitzadora o, si s’escau, l’agència detallista, cancel·len el contracte per causes no imputables al viatger, hauran de reintegrar la totalitat dels pagaments realitzats pel viatger en un termini no superior a 14 dies naturals des de la terminació del contracte. L’agència no serà responsable de pagar cap compensació addicional al viatger si la cancel·lació es deu al fet que:
a) El nombre de persones inscrites per al viatge combinat és inferior al nombre mínim especificat al contracte i l’agència organitzadora, o, si s’escau, l’agència detallista, notifiquen al viatger la cancel·lació en el termini fixat en al mateix, que com a molt tard serà de:
o 20 dies abans de l’inici en cas de viatges de més de 6 dies de durada.
o 7 dies en viatges d’entre 2 i 6 dies.
o 48 hores en viatges de menys de 2 dies.
b) L’organitzador es veu en la impossibilitat d’executar el contracte per circumstàncies inevitables i extraordinàries i es notifica la cancel·lació al viatger sense demora indeguda abans de l’inici del viatge combinat.

15. Desistiment abans de l’inici del viatge en contractes celebrats fora de l’establiment
En el cas de contractes celebrats fora de l’establiment (entenent-se com a tals aquells definits a l’article 92.2 del Reial Decret Legislatiu 1/2007), el viatger podrà desistir del viatge contractat per qualsevol causa i sense penalització, amb dret a devolució del preu abonat en concepte del viatge, dins dels 14 dies següents a la celebració del contracte.

d) Drets i obligacions de les parts després de l’inici del viatge
16. Deure de comunicació qualsevol falta de conformitat del contracte
Si el viatger observa que qualsevol dels serveis inclosos al viatge no s’executa de conformitat amb el contracte, el viatger haurà d’informar de la manca de conformitat a l’agència organitzadora o, si s’escau, a l’agència detallista sense demora indeguda, tenint en compte les circumstàncies del cas.

17. Esmena qualsevol falta de conformitat del contracte i no prestació, segons el convingut al contracte, d’una part significativa dels serveis de viatge
1. Si qualsevol dels serveis inclosos en el viatge no s’executa de conformitat amb el contracte, l’agència organitzadora i, si s’escau, l’agència detallista, hauran d’esmenar la falta de conformitat, excepte si resulta impossible o té un cost desproporcionat, tenint en compte la gravetat de la falta de conformitat i el valor dels serveis del viatge afectats. En cas que no s’esmeni la falta de conformitat serà d’aplicació el que disposa la Clàusula 22.
2. Si no concorre cap de les excepcions anteriors i una falta de conformitat no s’esmena en un termini raonable establert pel viatger o l’agència es nega a esmenar-la o requereix de solució immediata, el propi viatger podrà fer-ho i sol·licitar el reemborsament de les despeses necessàries a tal efecte.
3. Quan una proporció significativa dels serveis del viatge no es pugui prestar segons el convingut al contracte, l’agència organitzadora o, si s’escau, l’agència detallista, oferiran sense cost addicional fórmules alternatives adequades per a la continuació normal del viatge i, també, quan el retorn del viatger al lloc de sortida no s’efectuï segons l’acordat.
Aquestes fórmules alternatives, si pot ser, hauran de ser de qualitat equivalent o superior i si són de qualitat inferior, l’agència organitzadora o, si s’escau, l’agència detallista aplicaran una reducció adequada del preu.
El viatger només pot rebutjar les alternatives ofertes si no són comparables a l’acordat en el viatge combinat o si la reducció de preu és inadequada.
4. Quan una falta de conformitat afecti substancialment a l’execució del viatge i l’agència organitzadora o, si s’escau, l’agència detallista no l’hagin esmenat en un termini raonable establert pel viatger, aquest podrà posar fi al contracte sense pagar cap penalització i sol·licitar , en el seu cas, tant una reducció del preu com una indemnització pels danys i perjudicis causats, d’acord amb l’establert a la Clàusula 22.
5. Si no és possible trobar fórmules de viatge alternatives o el viatger les rebutja per no ser comparables a l’acordat al viatge o per ser inadequada la reducció de preu oferta, el viatger tindrà dret, tant a una reducció de preu com a una indemnització per danys i perjudicis, sense que es posi fi al contracte de viatge combinat, d’acord amb l’establert a la Clàusula 22.
6. En els casos detallats als apartats 4 i 5 anteriors, si el viatge combinat inclou el transport de passatgers, l’agència organitzadora i, si s’escau, l’agència detallista, estaran també obligades a oferir la repatriació al viatger en un transport equivalent sense dilacions indegudes i sense cost addicional.

18. Impossibilitat de garantir retorn segons el previst al contracte per circumstàncies inevitables i extraordinàries
1. Si és impossible garantir el retorn del viatger segons el previst al contracte degut a circumstàncies inevitables i extraordinàries, l’agència organitzadora o, si s’escau, l’agència detallista, assumiran el cost de l’allotjament que sigui necessari, de ser possible de categoria equivalent, per un període no superior a tres nits per viatger, llevat que a la normativa europea de drets dels passatgers s’estableixi un període diferent.
2. La limitació de costos establerta a l’apartat anterior no és aplicable a les persones amb discapacitat o mobilitat reduïda (tal com es defineixen a la clàusula 1.2 anterior) ni als seus acompanyants, a dones embarassades, a menors no acompanyats, ni tampoc a les persones amb necessitat d’assistència mèdica específica, si les seves necessitats particulars han estat participades a l’agència organitzadora o, si s’escau, a l’agència detallista, almenys 48 hores abans de l’inici del viatge.

19. Deure de col·laboració del viatger al normal desenvolupament del viatge
El viatger haurà de seguir les indicacions que li faciliti l’agència organitzadora, la detallista o els seus representants locals per a l’adequada execució del viatge, així com les reglamentacions que són d’aplicació general als usuaris dels serveis compresos al viatge combinat. En particular, en els viatges en grup guardarà el degut respecte als altres participants i observarà una conducta que no perjudiqui el normal desenvolupament del viatge.

20. Deure d’assistència de l’agència
1. L’agència organitzadora i, si s’escau, l’agència detallista, estan obligades a proporcionar una assistència adequada i sense demora indeguda al viatger en dificultats, especialment en el cas de circumstàncies extraordinàries i inevitables.
2. En concret aquesta assistència ha de consistir en:
a) Subministrament d’informació adequada de serveis sanitaris, autoritats locals i assistència consular; i
b) Assistència al viatger per establir comunicacions a distància i l’ajuda per trobar fórmules alternatives.
3. Si la dificultat s’ha originat intencionadament o per negligència del viatger, l’agència organitzadora i, si s’escau l’agència minorista, podran facturar un recàrrec raonable per l’esmentada assistència al viatger. Aquest recàrrec no podrà superar els costos reals en els que hagi incorregut l’agència.

e) Responsabilitat contractual per compliment defectuós o incompliment
21. Responsabilitat de les agències de viatge
1. L’agència organitzadora i l’agència detallista respondran solidàriament davant del viatger del correcte compliment del contracte de viatge combinat.
Qui respongui davant el viatger tindrà el dret de repetició enfront a l’operador a qui li sigui imputable l’incompliment o compliment defectuós del contracte en funció del seu respectiu àmbit de gestió del viatge combinat.
2. L’agència organitzadora i l’agència detallista respondran davant el viatger tant si executen elles mateixes les prestacions compreses en el viatge combinat com si les porten a terme els seus auxiliars o altres prestadors de serveis.

22. Dret a reducció del preu, indemnització i limitacions
1. El viatger tindrà dret a una reducció del preu adequada per qualsevol període durant el qual hi hagi hagut una falta de conformitat.
2. El viatger tindrà dret a rebre una indemnització adequada de l’organitzador o, si s’escau, del detallista per qualsevol dany o perjudici que pateixi com a conseqüència de qualsevol falta de conformitat del contracte.
3. El viatger no tindrà dret a una indemnització per danys i perjudicis si l’organitzador o, si s’escau, el detallista, demostren que la manca de conformitat és:
a) Imputable al viatger;
b) Imputable a un tercer aliè a la prestació dels serveis contractats i imprevisible o inevitable; o,
c) Deguda a circumstàncies inevitables i extraordinàries.
4. Quan les prestacions del contracte de viatge combinat estiguin regides per convenis internacionals, les limitacions sobre l’abast o condicions de pagament d’indemnitzacions pels prestadors de serveis inclosos en el viatge s’aplicaran a les agències organitzadores i agències minoristes.
5. Quan les prestacions del contracte de viatge combinat no estiguin regides per convenis internacionals: (i) no es podran limitar contractualment les indemnitzacions que en el seu cas pugui correspondre pagar a l’agència per danys corporals o per perjudicis causats de forma intencionada o per negligència; i (ii) la resta d’indemnitzacions que puguin haver de pagar les agències quedaran limitades al triple del preu total del viatge combinat.
6. La indemnització o reducció de preu concedida en virtut del Reial Decret Legislatiu 1/2007 i la concedida en virtut dels reglaments i convenis internacionals relacionats a l’article 165.5 del mateix Reial Decret Legislatiu 1/2007, s’han de deduir una de l’altra per tal de evitar excés d’indemnització.

f) Reclamacions i accions derivades del contracte
23. Llei Aplicable
Aquest contracte de viatge combinat es regeix per l’acordat entre les parts i pel que estableixen aquestes condicions generals, a les normes autonòmiques vigent i aplicables, així com pel que disposa el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i els Usuaris i altres lleis complementàries.

24. Reclamacions a l’agència
1. Sense perjudici de les accions legals que l’assisteixen, el viatger podrà efectuar per escrit reclamacions per la no execució o l’execució deficient del contracte davant l’agència detallista i/o l’agència organitzadora minorista detallista i / o organitzadora a les adreces postals i/o adreces de correu electrònic informades per les agències de viatges a tal efecte.
2. En el termini màxim de 30 dies, l’agència haurà de contestar per escrit les reclamacions formulades.

25. Resolució alternativa de conflictes
1. En qualsevol moment, el consumidor i l’agència podran demanar la mediació de l’administració competent o dels organismes que es constitueixin a tal efecte per trobar per sí mateixes una solució del conflicte que sigui satisfactòria per a ambdues parts.
2. El consumidor podrà dirigir les seves reclamacions a la Junta Arbitral de Consum que sigui competent. El conflicte es pot sotmetre a arbitratge si l’agència reclamada s’hagués adherit prèviament al sistema arbitral de consum (cas en el qual l’agència avisarà degudament de tal circumstància al consumidor) o, si l’agència malgrat no estar adherida accepta la sol·licitud d’arbitratge del consumidor .
No poden ser objecte de l’arbitratge de consum les reclamacions en què concorrin intoxicació, lesió, mort o hi hagi indicis racionals de delicte.
En cas de celebrar-se un arbitratge de consum, el laude que dicti el tribunal arbitral designat per la Junta Arbitral de Consum resoldrà la reclamació presentada amb caràcter definitiu i serà vinculant per a ambdues parts.
3. Si l’agència organitzadora i / o, si s’escau, l’agència detallista, estan adherides a algun sistema de resolució alternativa de litigis o hi estan obligades per alguna norma o codi de conducta, informaran d’aquesta circumstància al viatger abans de la formalització del contracte de viatge combinat.

26. Accions judicials
1. Si la controvèrsia no està sotmesa a arbitratge de consum, el viatger podrà reclamar en via judicial.
2. Les accions judicials derivades del contracte de viatge combinat prescriuen pel transcurs del termini de dos anys.

 

Seguro de Viaje
AON RADIALES

DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS CUBIERTOS Y EXTENSIÓN DE LA
COBERTURA
Gastos médicos en el extranjero:
En caso de enfermedad imprevisible o accidente, durante un viaje fuera del país de
nacionalidad y/o residencia habitual del Asegurado, el Asegurador se hará cargo de los
siguientes gastos: gastos médicos, quirúrgicos, de hospitalización y/o farmacéuticos
prescritos por un médico, hasta 950€.
No están incluidos los gastos en los que el Asegurado pueda incurrir una vez que
haya regresado a su domicilio o a un centro sanitario de su país de nacionalidad o
residencia, ni los originados por tratamientos médicos o quirúrgicos no necesarios en
opinión del equipo médico del Asegurador, o cuya realización pueda ser retrasada
hasta el regreso del Asegurado a su domicilio.
Gastos médicos en el país de domicilio habitual del Asegurado:
En caso de enfermedad imprevisible o accidente, durante un viaje dentro del país de
nacionalidad y/o residencia habitual del Asegurado, el Asegurador se hará cargo de los
siguientes gastos: gastos médicos, quirúrgicos, de hospitalización y/o farmacéuticos
prescritos por un médico, hasta 650€.
No están incluidos los gastos en los que el Asegurado pueda incurrir una vez que
haya regresado a su domicilio habitual o a un centro sanitario próximo, ni los
originados por tratamientos médicos o quirúrgicos no necesarios en opinión del
equipo médico del Asegurador, o cuya realización pueda ser retrasada hasta el
regreso del Asegurado a su domicilio.
Seguro de Viaje
AON RADIALES
_________________________________________________

Gastos odontológicos:
En caso de que alguno de los Asegurados, durante un viaje por el extranjero, precisara
de atención odontológica de urgencia, el Asegurador asumirá, hasta 60€, los gastos
estrictamente necesarios para aliviar el dolor.
Traslado sanitario de enfermos o heridos:
El Asegurador se hará cargo de los gastos de traslado de los Asegurados cuando, en el
transcurso de un viaje cubierto por la póliza, sufrieran una enfermedad imprevisible o
un accidente. Pondrá a su disposición un equipo médico propio que, en contacto con el
facultativo que les atienda, determinará la necesidad y medios más idóneos para su
traslado al centro hospitalario más próximo y su posterior regreso al domicilio
habitual, utilizando al efecto un avión de línea regular, unidad móvil, avión sanitario,
etc., si la urgencia y gravedad del caso lo requieren.
El traslado y medio de transporte lo decidirá el equipo médico del Asegurador,
eximiéndose éste de cualquier responsabilidad y pago si sus indicaciones no fueran
cumplidas. Sólo se tendrán en cuenta las exigencias de orden médico para elegir el
medio de transporte y el hospital donde deberá ser ingresado el Asegurado.
Estarán cubiertas las repatriaciones por agravamiento de enfermedades preexistentes.
Si el Asegurado se negara a ser trasladado en el momento y condiciones
determinadas por el servicio médico, se suspenderán automáticamente todas las
garantías y gastos resultantes a consecuencia de esa decisión.
Traslado de restos mortales:
Si alguno de los Asegurados falleciese en el transcurso de un viaje cubierto por la
póliza, el Asegurador organizará y se hará cargo del traslado del cuerpo hasta el
lugar de inhumación en el país del domicilio habitual, sin que esta póliza cubra los
gastos del enterramiento en sí. Estarán cubiertos, asimismo, los gastos de
acondicionamiento post-mortem (tales como embalsamamiento y ataúd mínimo
obligatorio para el traslado) según los requisitos legales. No están comprendidos
los gastos de inhumación ni los de ceremonia.
Repatriación o traslado de dos acompañantes:
El Asegurador se hará cargo de los gastos de traslado de dos acompañantes
asegurados en el viaje, al lugar de residencia habitual del Asegurado o al lugar de
inhumación en el país del domicilio habitual, o a su elección, hasta el lugar de destino
del viaje, siempre que los gastos no superen a los de regreso a su domicilio y cuando
Seguro de Viaje
AON RADIALES
_________________________________________________

los medios inicialmente previstos, para su regreso o continuación de viaje, no pudieran
utilizarse como consecuencia del traslado sanitario o fallecimiento del Asegurado.
Asimismo, se cubrirán sus gastos de alojamiento hasta que se produzca dicho traslado,
en un hotel de hasta 4 estrellas o equivalente y como máximo durante 10 días,
siempre y cuando los alojamientos previamente contratados no pudieran utilizarse.
Acompañamiento de menores o personas dependientes:
Si durante un viaje, alguno de los Asegurados falleciera o hubiera sido trasladado a
un centro hospitalario como consecuencia de un accidente o de una enfermedad
imprevisible, que viajara con menores de dieciocho años o con personas
discapacitadas, y si ninguno de los acompañantes, si los hubiera, pudiera hacerse
cargo de ellos, el Asegurador asumirá los gastos ocasionados por el
desplazamiento de un familiar o de una persona para que, acudiendo a su lado, les
acompañe en el regreso a su domicilio habitual, haciéndose igualmente cargo de
su billete de vuelta.
Exclusiones con respecto a las garantías de gastos médicos y repatriación
a) Las enfermedades o lesiones previas al inicio del viaje, las producidas como
consecuencia de padecimientos crónicos, sus complicaciones o recaídas (excepto a lo
referido en el Traslado Sanitario), y las derivadas de acciones criminales imputables
directa o indirectamente a los Asegurados o a sus acompañantes.
b) Los gastos de prótesis, implantes, gafas o lentillas y material ortopédico. Las
consultas y tratamientos odontológicos (no contemplados en este contrato); cirugías
experimentales y tratamientos no reconocidos por la ciencia médica oficial en
España. Las consultas y tratamientos psicológicos, psicoanalíticos o
psicoterapéuticos; curas de sueño o de reposo y el tratamiento en balnearios. Los
tratamientos estéticos, de rehabilitación o de medicina preventiva.
c) La interrupción voluntaria del embarazo y los partos.
d) Complicaciones ocurridas durante el embarazo, a partir de la semana 29.
e) Cualquier tipo de enfermedad mental o nerviosa, aunque sea transitoria; los
accidentes ocasionados como consecuencia de su padecimiento y el tratamiento de
sus lesiones derivadas.
f) Los accidentes o lesiones sobrevenidas por la práctica de deportes o actividades
peligrosas.
Seguro de Viaje
AON RADIALES
_________________________________________________

g) Las lesiones sufridas durante la práctica de cualquier actividad profesional de
carácter manual.
h) Las enfermedades o lesiones ocurridas como consecuencia de que el Asegurado no
hubiera tomado todas las medidas preventivas necesarias para evitarlas, tales como
vacunas y otras recomendaciones sanitarias que procedan, incluidas las
prescripciones médicas que le hayan sido recomendadas.
i) Los gastos suplementarios derivados del alojamiento en habitaciones individuales
o privadas de hospitales.
j) Las enfermedades o lesiones ocurridas cuando el Asegurado realice un viaje
contraviniendo el consejo médico, cuando el mismo esté contraindicado por alguna
patología previa al viaje, las derivadas directa o indirectamente de las
complicaciones ocurridas durante todo el transcurso del embarazo si la Asegurada
hubiera sufrido complicaciones en embarazos anteriores, así como los gastos
sanitarios o médicos que el Asegurado realizase sin contar con la previa autorización
del servicio médico del Asegurador.
k) Las enfermedades o accidentes que estén siendo tratados o tengan cuidados
médicos dentro de los 30 días previos al inicio del viaje.
l) Los gastos derivados de las lesiones sufridas por la participación en cualquier tipo
de evento taurino.
m) El traslado de los heridos en avión sanitario fuera del espacio europeo y países
limítrofes del Mediterráneo.
Pérdida, daños y robo de equipaje:
El Asegurador se hará cargo, hasta 75€, del reembolso por daños y pérdidas materiales
sufridos por el equipaje o efectos personales del Asegurado ocurridos durante el
transcurso del viaje, a consecuencia de:
– Robo, entendido a efectos de esta garantía por la sustracción cometida mediante
violencia o intimidación a las personas, o fuerza en las cosas.
– Daños causados directamente por incendio o robo.
– Pérdida definitiva, total o parcial, ocasionadas por el transportista.
Las cámaras, complementos de fotografía, radiofonía, de registro de sonido o de la
imagen, así como sus accesorios, quedan comprendidos hasta el 50% de la suma
asegurada sobre el conjunto del equipaje.
Seguro de Viaje
AON RADIALES
_________________________________________________

Este reembolso será siempre en exceso de las percibidas de la compañía de
transporte y con carácter complementario, debiendo presentarse, para proceder al
cobro del mismo, el justificante de haber percibido la indemnización correspondiente
de la empresa transportista, así como la relación detallada del equipaje y su valor
estimado. Dicho reembolso se determinará sobre la base del valor de reposición en el
día del siniestro, deducida la depreciación por uso.
Para hacer efectiva la prestación en caso de robo, será necesaria la presentación previa
de la denuncia ante las autoridades competentes.
El ASEGURADOR se reserva el derecho de solicitar al ASEGURADO la presentación de
pruebas o documentos razonables con el fin de hacer efectivo el pago de esta
prestación.
Exclusiones con respecto a las garantías de equipajes
a) Las mercancías, material de carácter profesional, billetes de viaje, colecciones,
títulos de cualquier naturaleza, documentos de identidad y, en general, todo
documento y valores en papel, tarjetas de crédito, dinero, joyas, cualquier contenido
almacenado en medios electrónicos y/o informáticos, documentos registrados en
bandas magnéticas o filmados. A estos efectos no se considera material profesional
los ordenadores personales.
b) Las pérdidas resultantes de un objeto que no haya sido entregado a la custodia de
un transportista que haya sido extraviado u olvidado por el Asegurado.
c) Los daños debidos al uso o desgaste normal, vicio propio, o a la acción de la
intemperie.
d) El robo durante la práctica del camping, caravaning, o en cualquier alojamiento no
fijo.
e) Los daños sufridos por equipajes que no vayan suficientemente embalados o
identificados, así como, equipajes frágiles o productos perecederos.
f) El hurto.

Imprimir PDF
Print Friendly, PDF & Email

Per a inscripcions: tel. 93 241 41 42 de dilluns a dijous de 9.00 a 18.00h.
Divendres de 9.00 a 15.00h