Avisos legals

La present informació, normes i condicions (conjunt denominat com a Avís Legal) tenen per objecte regular, en el que sigui aplicable, l’ús dels llocs web que Pol Viatges, S.L., posa a la disposició del públic per així complir amb les obligacions legals sobre aquest tema.

SOBRE Pol Viatges, S.L.

LLOCS WEB I DOMINIS

Pol Viatges, S.L. opera a la xarxa, per oferir els seus serveis, amb els següents dominis.
• www.polviatges.com
• www.barcelonainandout.com
• www.ibiza-ferry.com
• www. ferry-formentera.com
• www. ferry-menorca.com
• www. ferry-mallorca.com

considerant www.polviatges.com com a domini principal.

MOLT IMPORTANT Alguns serveis oferts en el/els assetjo/s de Pol Viatges, S.L., accessibles per als usuaris d’Internet, poden estar sotmesos a condicions particulars i instruccions que, si escau, substitueixen, completen i/o modifiquen el present Avís Legal i que hauran de ser acceptades per l’Usuari abans d’iniciar-se la prestació del servei corresponent. Això és aplicable, particularment, en els casos en què s’efectuïn reserves o contractin serveis o productes, en aquest cas haurà d’aplicar-se el contingut de les condicions generals de contractació de viatges (identificades com a CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ a les pàgines corresponents).

OBJECTE I FUNCIONALITAT DELS LLOCS DE Pol Viatges, S.L.

L’activitat de Pol Viatges, S.L. és la de, agència de viatges, sent l’objecte del nostre/s assetjo/s web el d’oferir els nostres serveis a través d’internet per rebre informació i oferta de viatges, atenció al client, venda, etc.
Pol Viatges, S.L. es reserva el dret de modificar a qualsevol moment les presents condicions d’ús, així com qualssevol altres condicions particulars.
Pol Viatges, S.L. fa tots els esforços necessaris dins dels seus mitjans per oferir la informació continguda en els seus llocs web de forma veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produís algun error d’aquest tipus, aliè a tot moment a la voluntat de Pol Viatges, S.L., es procediria a la seva correcció immediatament després del seu coneixement, no podent acceptar cap tipus de responsabilitat derivada dels perjudicis que poguessin derivar-se dels errors o omissions de la informació continguda en els llocs.
Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals anés declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les condicions generals en tot la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

INFORMACIÓ GENERAL (DADES IDENTIFICATIVES I DE CONTACTE)

En compliment amb l’art. 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, li informem que Pol Viatges, S.L., Sant Elies, 11-19, Despatx 92, 08006, Barcelona amb NIF B-62576590, està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en el tom 33733, foli 137, fulla B235760, inscripció 1ª B-62576590
El titular d’aquest lloc web és Pol Viatges, S.L., registrat en la Generalitat de Catalunya amb el codi G.C. MD 286.Poden contactar amb nosaltres, a més d’estar a la seva disposició en les nostres oficines, usant els següents mitjans:
• Per correu electrònic a través de l’adreça administracio@polviatges.com
• Per telèfon al nombre d’atenció al client +34.93.241.41.42.

SOBRE ELS USUARIS

L’accés i/o ús dels llocs de Pol Viatges, S.L. per part d’una persona atribueix la condició d’USUARI a aquesta persona. L’USUARI accepta, per a l’ús i accés dels diferents llocs de Pol Viatges, S.L., les Condicions Generals d’Ús dels llocs Pol Viatges, S.L. presentades a continuació.
L’Usuari dels llocs Pol Viatges, S.L. ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi usar-los, ja que aquests i les condicions d’ús recollides en el present Avís Legal poden haver sofert modificacions.

CONDICIONS D’ÚS DELS LLOCS DE Pol Viatges, S.L.

El/Els assetjo/s de Pol Viatges, S.L. ofereixen accés a diversos continguts (serveis, informacions, dades, etc.). L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús per la seva banda dels llocs Pol Viatges, S.L. Per això és responsabilitat, compromís i obligació de l’usuari fer un ús adequat dels continguts i serveis que Pol Viatges, S.L. ofereix a través dels llocs de Pol Viatges, S.L. Especialment l’USUARI es compromet a no emprar-los en accions que puguin:
• Incórrer en activitats il·lícites o il·legals segons l’ordenament jurídic europeu i espanyol.
• Vulnerar la legislació espanyola i internacional en matèria de propietat intel·lectual i industrial.
• Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.
• Provocar danys en els sistemes informàtics de Pol Viatges, S.L. dels seus proveïdors o de terceres persones.
• Introduir o difondre a la xarxa programari maliciós, virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys esmentats en el punt anterior.
• Intentar accedir o, si escau, utilitzar els comptes d’altres usuaris i modificar o manipular les seves dades.

EDAT DELS USUARIS

El/Els assetjo/s de Pol Viatges, S.L. no tenen continguts ofensius o inadequats per a menors d’edat. No obstant això, no es permet l’ús a menors de 14 anys, sent recomanable que, si escau, l’ús es faci tutelat per algun responsable legal o major d’edat. En cap cas els menors de 14 anys han de subministrar a Pol Viatges, S.L. dades de caràcter personal, propis o de familiars.
Per respectar la legislació vigent Pol Viatges, S.L. prohibeix la contractació o reserva de productes i/o serveis a menors de 18 anys o incapacitats legals.

RESPONSABILITATS

RESPONSABILITATS DE L’USUARI I DE Pol Viatges, S.L.

L’USUARI és l’únic responsable de les infraccions en les quals pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització inadequada dels llocs Pol Viatges, S.L., quedant Pol Viatges, S.L. exonerada de qualsevol classe de responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l’USUARI.

REGISTRE D’USUARIS

Per accedir a determinats serveis es precisa la condició d’USUARI REGISTRAT. És responsabilitat de l’USUARI la custòdia de la contrasenya usada per evitar la usurpació de la seva identitat en els llocs Pol Viatges, S.L. als quals tingués accés per la seva condició d’usuari registrat.
Així mateix l’usuari declara que tota la informació de caràcter personal subministrada per ell per a l’accés al/els assetjo/s de Pol Viatges, S.L. i durant de la utilització del mateix, és veritable, completa i precisa i es compromet a mantenir-la actualitzada en els successius usos que pugui fer dels serveis oferts.
L’enviament i la remissió de dades que es realitzi per l’usuari a través del lloc web de Pol Viatges, S.L. o la informació que aquesta remeti, es troba protegida per les més modernes tècniques de seguretat electrònica a la xarxa. Així mateix, les dades subministrades i emmagatzemats en les nostres bases de dades es troben igualment protegits per sistemes de seguretat que impedeixen l’accés de tercers no autoritzats als mateixos. Pol Viatges, S.L. realitza els seus millors esforços per disposar dels sistemes més actualitzats per a l’eficàcia d’aquests sistemes de seguretat.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL SOBRE ELS CONTINGUTS DEL LLOC WEB.

Tots els elements que formen el lloc web, així com la seva estructura, disseny i codi font de la mateixa, són titularitat de Pol Viatges, S.L. i estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.
Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts d’aquest lloc web, així com la seva modificació i/o distribució sense citar el seu origen o sol·licitar prèviament autorització.
Pol Viatges, S.L. no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús per tercers del contingut del lloc web i podrà exercitar totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d’infracció d’aquests drets per part de l’usuari.

ENLLAÇOS (LINKS)

Aquesta Web inclou enllaços que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines d’Internet externes al/els assetjo/s de Pol Viatges, S.L. En cas que l’USUARI usi aquests enllaços, Pol Viatges, S.L. li informa que no exerceix cap tipus de control sobre aquests llocs, els seus continguts i la possibilitat que recopilin informació de les seves activitats en Internet, incloses les realitzades en el nostre propi lloc.
En cap cas Pol Viatges, S.L. assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i legalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervínculos o altres llocs d’Internet.
Si qualsevol usuari té coneixement que els enllaços remeten a pàgines els continguts de les quals o serveis són il·lícits, nocius, denigrantes, violents o immorals li agrairem que contacti amb Pol Viatges, S.L. indicant-ho para, així, procedir a eliminar aquest enllaç.
Tota activitat efectuada en els llocs que no són titularitat de Pol Viatges, S.L. està regulada per les seves pròpies normes i condicions, per la qual cosa recomanem que, abans del seu ús, els usuaris s’informin sobre això als apartats d’avís legal, o similars, en els llocs fos del control directe de Pol Viatges, S.L.